GDPR | Portalul orasului Targoviste - Targoviste.info
Connect with us

Portalul orasului Targoviste – Targoviste.info

GDPR

Confidentialitate & GDPR

Informaţii legate de Regulamentul General pentru Protecţia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679)

Formular de contact
Acest website foloseşte formulare de contact prin intermediul cărora un utilizator poate trimite un email către adresa de corespondenţă. Datele din acest formular de contact nu sunt prelucrate sau stocate cu alte scopuri decât cele de a comunica cu persoana care a iniţializat conversaţia. La solicitarea persoanei în cauză, se pot şterge toate conversaţiile din căsuţa de email a administratorului website-ului, urmând ca acesta, pe proprie răspundere să efectueze operaţiunea solicitată de utilizator.

Datele personale ale utilizatorului (nume, email, adresa) nu vor fi trimise către terţe persoane, nu vor fi folosite în scopuri de marketing şi vor putea fi şterse la solicitarea acestuia.

Newsletter
Prin intermediul acestui site puteţi să vă abonaţi la un newsletter. Datele dvs. vor fi stocate într-o bază de date securizată, pe serverul website-ului.
Puteţi oricând să vă dezabonaţi prin intermediul link-ului furnizat la finalul newsletter-ului primit prin email sau trimiţând un email la contact[at]targoviste.info cu mesajul dezabonare.

Baza de date şi informaţiile dvs nu vor fi făcute publice şi nu vor fi transmise către terţe persoane.

Notificări tip push trimise prin OneSignal network. Aceste notificări set transmit pirn browser, pe desktop sau mobil, pe baza abonării utilizatorului la acestea.

Acest abonament poate fi schimbat oricând, iar OneSignal network respectă prevederile GDPR.

Comentarii

Formularul de comentarii implica introducerea unui nume, care nu este neapărat cel real şi textul comentariului. Nu este necesară introducerea unei adrese de email.

Comentariile sunt stocate în baza de date a site-ului împreună cu adresa Ip detectată. Detectarea adresei IP a reţelei  este automată şi necesară pentru a preveni spam-ul şi completarea automată a formularului de către programe tip botnet.

Comentariile sunt aprobate manual şi nu reprezintă o formă de colectare date personale, deoarece numele introdus poate fi unul fictiv si nu pot fi atribuite unei persoane anume. Ne rezervăm dreptul de a nu accepta anumite comentarii, care pot conţine limbaj necorespunzător sau au un caracter defăimător la adresa anumitor persoane sau instituţii.

Adresele IP nu sunt colectate într-un mod anume, nu sunt prelucrate sau analizate, sunt stocate automat de platforma site-ului atâta vreme cât comentariul este aprobat.

Un comentariu poate fi şters dacă un utilizator solicită în mod explicit acest lucru prin email la adresa de contact, în cazul în care comentariul conţine informaţii defăimătoare sau cu caracter personal la adresa utilizatorului.

Raportare scurgeri de informaţii
În cazul în care datele din baza de date a newsletter-ului sunt accesate în urma unui atac cibernetic sau din cauza unor probleme legate de server, sau prin intervenţia unei persoane, care are acces la interfaţa de administrare a site-ului, veţi primi o înştiinţare prin e-mail şi prin intermediul site-ului.

Persoane responsabile cu gestionarea activităţilor privind protecţia datelor (DPO)
Persoana responsabilă de accesul la datele utilizatorilor, implicit, nume, e-mail, opţional adresa, este administratorul societăţii.

DEFINIŢII OFICIALE GDPR
Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental prevăzut în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care conduc la identificarea sa şi obligaţia corelativă a statului de a adopta măsuri adecvate pentru a asigura o protecţie eficientă.

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

To Top