Salariile angajaților de la această societate târgovișteană vor ajunge până la 2800 de lei/ lună. Salariații vor primi inclusiv prime de vacanță de 1000 de lei! | Portalul orasului Targoviste - Targoviste.info
Connect with us

Portalul orasului Targoviste – Targoviste.info

Salariile angajaților de la această societate târgovișteană vor ajunge până la 2800 de lei/ lună. Salariații vor primi inclusiv prime de vacanță de 1000 de lei!

Stiri

Salariile angajaților de la această societate târgovișteană vor ajunge până la 2800 de lei/ lună. Salariații vor primi inclusiv prime de vacanță de 1000 de lei!

Angajații Cromsteel ASO Târgoviște au pus capăt grevei generale, care a durat trei săptămâni.

După nenumărate runde de negocieri, cele două părți au ajuns la un numitor comun, rezultatul final al întâlnirii fiind publicat într-un comunicat de presă:

Dacă în perioada desfăşurării conflictului de muncă şi a celor 21 de zile de greva, sub tensiunea momentului, au existat acţiuni şi /sau declaraţiile făcute de reprezentanţii Sindicatului Valahia, care au adus atingere imaginii companiei şi/sau a persoanelor din conducerea acesteia, Sindicatul Valahia îşi cere scuze în mod public.

Cu o creştere salarială totală de peste 31,5% ( 20,12 % în mai 2018, 5% în ianuarie 2019 şi 6.5% în noiembrie 2019 ), acordarea lunară a sporului de vechime, între 5 % şi 25 % – funcţie de vechimea în muncă, prime de Vacanţă, de Paşte şi de Crăciun, plăti compensatorii în caz de disponibilizare, ajutoare sociale, alimentaţie de protecţie, sporuri salariale, tichete de masă la valoarea maximă prevăzută de lege, subvenţii pentru biletele de odihnă şi tratament, decontarea abonamentelor salariaţilor, bonusuri de performanţă etc, ASO CROMSTEEL SĂ, se situează în topul societăţilor din metalurgie.

Sindicatul Valahia se delimitează de imagini / filme etc., difuzate pe canalele media, care prezintă de o manietra tendenţioasă, condiţiile de muncă din ASO CROMSTEEL SA.

Salariaţii aflaţi în greva, vor face eforturi susţinute pentru recuperarea întârzierilor şi intrarea cât mai rapidă în normalitate.

Atât conducerea ASO CROMSTEEL SĂ cât şi Sindicatul Valahia, vor acţiona împreună pentru restabilirea totală a climatului de dialog social şi garantează că nu vor există tratamente discriminatorii între cei care şi-au exercitat legal dreptul de greva şi cei care au continuat să lucreze.
NEGOCIERI CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

SALARIZARE – REGULI INSTITUITE:

Între salariul muncitorului necalificat şi salariul muncitorului calificat, va există o departajare de 20%.

Se va introduce plata pentru ora de muncă ( salariul tarifar), astfel, începând cu luna mai 2018:

a- Muncitor necalificat – 2087 lei
– Salariul tarifar = 12,52 lei / ora
– Sporul de secţie = 313,05

b- Muncitorul calificat – 2507 lei / luna
– Salariul tarifar = 15,04 lei / ora
– Sporul de secţie = 376,05 lei / luna

c- salariile lucrătorilor din producţie, care în luna decembrie 2017 au avut valori mai mari de 1750 lei / lună, vor fi indexate cu 19,26 % şi apoi li se va aplica o creştere în valoare brută de 420 lei / lună. Salariul astfel rezultat, va fi împărţit la 166,66 şi se va obţine salariul tarifar pentru o oră de muncă.

Începând cu ianuarie 2019 – se aplică inflaţia, dar creşterea salarială va fi de maxim 5%
a- Muncitor necalificat – 2087 lei / luna + 104,35 lei = 2191,35 lei / luna

– Salariul tarifar = 13,15 lei / ora
– Sporul de secţie = 328,7 lei / luna

b- Muncitorul calificat = 2507 lei / luna + 125,35 lei = 2632,35 lei / luna
– Salariul tarifar = 15,79 lei / ora
– Sporul de secţie = 394,85 lei / luna

c- salariile lucrătorilor din producţie , care au avut valori mai mari de 2507 lei / lună , vor creşte cu 5%. Salariul astfel rezultat, va fi împărţit la 166,66 şi se va obţine salariul tarifar pentru o oră de muncă.

Începând cu luna noiembrie 2019 – salariile vor creşte astfel:

a- Muncitor necalificat = 2191,35 lei / luna + 136 lei = 2327,35 lei / luna
– Salariul tarifar = 13,96 lei / ora
– Sporul de secţie = 349,10 lei / luna

b- Muncitorul calificat = 2632,35 lei / luna + 171 lei = 2803 lei / luna
– Salariul tarifar = 16,84 lei / ora
– Sporul de secţie = 420,45 lei / luna

c- salariile lucrătorilor din producţie, care au avut valori mai mari de 2632,35 lei / lună, vor creşte cu 171 lei. Salariul astfel rezultat, va fi împărţit la 166,66 şi se va obţine salariul tarifar pentru o oră de muncă.

SE VA ACORDA SPORUL DE VECHIME ASTFEL:

– Sporul pentru vechime în societate , se va acordă lunar, calculat pe tranşe de vechime în societatea , de la înfiinţarea Societăţii Cromsteel Industries ( începând cu anul 2000):

a) 0-2 ani – 0%
b) 3-5 ani – 5%
c) 6-10 ani – 10%
d) 11-15 ani – 15%
e) 16-20 ani – 20%
f) peste 20 ani – 25 %

ALTE CREŞTERI

1. Subvenţie pentru bilete de odihnă sau abonamente :
– a crescut de la 1200 lei /an la 1350 lei / an

2. Cadoul de Crăciun:
– a crescut de la 70 lei /an la 100 lei /an

3. Ajutoarele sociale ( naştere copil, deces rude gr. I etc. ):
– a crescut de la 2.600 lei la 2.800 lei

4. Valoarea tichelelor de masă:
– De la 9,54 lei la 15 lei

5. Se va acordă un spor de 8%, pentru lucrătorii care tranzitează locurile de muncă
din secţia de producţie ( expediţie, depozite şi magazie de consumabile);
– De la 0 % la 8%

SE MENŢIN:

1. Sporul de sâmbătă / duminică – 100 %
2. Sporul pentru lucrul în zile de serbatori legale – 100%
3. Sporul pentru orele suplimebtare – 100%
4. Sporul de noapte – 25 %
5. Prima de Vacanţă – 1.000 lei net
6. Prima de Paşte – 600 lei net
7. Prima de Crăciun – 600 lei net
8. Alimentaţia de protecţie – carne de pui – 0,5 kg / zi lucrată
9. Plăţile compensatorii în caz de disponibilizare:
– Între 1 şi 12 salarii de baza, funcţie de vechime
10. Zilele libere plătite, pentru evenimente sociale ( naştere, deces etc)
11. Concediu de odihnă – între 24 şi 28 zile, funcţie de vechimea în muncă;
12. Bonusul de productivitate a muncii
13. 89 de articole şi 10 anexe, care înseamnă – MUNCĂ DECENTĂ

Părţile au convenit ca Prima de Paşte, să fie acordată până la sfârşitul lunii aprilie 2018. Părţile au convenit ca toate articolele din vechiul contract colectiv de muncă, care nu au fost supuse negocierii, să facă parte din noul contract colectiv de muncă.

Mai multe in Stiri

To Top

Ajuta comunitatea cu un Share